Inzeráty


Detail inzerátu

Podunajské múzeum V Komárne prijíma do pracovného pomeru na dobu určitú ( od 16.6.2020 do 31.8.2020) lektorku (sprievodkyňu) do Rímskeho lapidária v Bašte VI v Komárne. Podmienky: ukončené SŠ vzdelanie, aktívna znalosť 3 jazykov (slovenský, maďarský a anglický alebo nemecký jazyk). Zamestnanie a plat podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme č.553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Plat podľa dĺžky praxe min. 674 eur. Štruktúrovaný životopis pošlite najneskôr do 3.6.2020 na adresu: Palatínova 13, 945 05 Komárno alebo e-mailom: muzeumkomarno@gmail.com, informácie: tel.:035/7731 476