Inzeráty


Detail inzerátu

Fotografia k inzerátu

Vybavujem STAVEBNÉ povolenia, DODATOČNÉ stavebné povolenia, ZMENU užívania stavby, OHLÁSENIE drobnej stavby a pod. Vybavím potrebné vyjadrenia k územným a stavebným konaniam, zápisy stavby do katastra, súpisné čísla budov. Informácie v kancelárii v Komárne na Ul. Kapitánovej. tel. č.: +421 918 851 597 email.: timeaslezakova@gmail.com