Nový web www.gratis.sk je tu!


Dňa 22. septembra 2021, vo večerných hodinách, bola spustená nová verzia stránky www.gratis.sk, ktorá úplne nahrádza pôvodný, už značne zastaralý web. Táto nová verzia bude zároveň základom pre budúci rozvoj.

Čo je nové?

  • Vzhľad a ovládacie prvky
  • Navigačný panel na obedovej stránke

Vzhľad a ovládacie prvky

Nový vzhľad nadväzuje na už zabehnutú tradíciu, ktorú v dnešnej dobe používajú už takmer všetky webové stránky. Na mobilných zariadeniach je navigácia skrytá, na jej zobrazenie je potrebné kliknúť na symbol v pravom rohu:

Navigácia

Zmenila sa aj veľkosť základného písma: z pôvodných 13 pixelov na 16 pixelov. Zväčšili sa aj medzery medzi riadkami, aby bol text lepšie čitateľný.

Navigačný panel na obedovej stránke

Na obedovú podstránku pribudol navigačný panel. Dňa 30. septembra bola nasadená jeho nová verzia, v ktorej sú všetky reštaurácie zoskupené abecedne.

Navigačný panel