Smútočné oznámenia • Spomienky


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

VENTH Brigita (61 rokov) Okoličná na Ostrove – Rozália FÜLÖPOVÁ (84 rokov) Komárno – NYILAS Ján (75 rokov) Ďulov Dvor – ŠUCH Michal (66 rokov) Komárno – SZABÓ Vincent (70 rokov) Nová Stráž