Smútočné oznámenia • Spomienky


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

SEREGHY Katarína (75 rokov) Komárno – KURUCZ Ladislav (54 rokov) Iža – GULYÁS Magdaléna (43 rokov) Komárno – MARKOVICS Éva (78 rokov) Komárno – SZIH Vilma (90 rokov) Čalovec – VAJDOVÁ Alžbeta (82 rokov) Kolárovo – NÉMETH Mária (96 rokov) Marcelová – CZIBOR Szerén (75 rokov) – VANGA Valéria (92 rokov) Komárno – Mária SCHMIDEGOVÁ (68 rokov) Komárno