Smútočné oznámenia • Spomienky


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef Bári

nás vo veku nedožitých 61 rokov navždy opustil. Posledná rozlúčka bude 19. apríla 2018 o 14:00 hod. v rímskokatolíckom cintoríne v Komárne.


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Štefan PIVODA (68 rokov) Chotín – VARJÚ László (66 rokov) Komárno – BÁRI Jozef (60 rokov) Komárno – PÁLOVICS Ľudovít (90 rokov) Kolárovo – RAFFAI Vince (87 rokov) Komárno