Smútočné oznámenia • Spomienky


Mély fájdalommal értesítjük, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédike

Tovaryš Zsófia, szül. Orvos

90 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. szeptember 21-én, 11.00 órakor lesz a komáromi római katolikus temetőben.


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Alžbeta KIANEKOVÁ (71 rokov) Marcelová – Ladislav LUDVA (53 rokov) Komárno – TANKA Ján (57 rokov) Martovce – FORRÓOVÁ Irena (71 rokov) Kolárovo – LÉVAI Ladislav (80 rokov) Kolárovo – SZI František (80 rokov) Kolárovo – Adrien KAREŠOVÁ (92 rokov) Komárno – KUKOLA Ernő (65 rokov) Moča – VOLESKO Peter (50 ročný) Komárno – özv. NAGY Cecília (80 rokov) Komárno – KRŠTENÍKOVÁ Estera (88 rokov) Komárno – FORRÓOVÁ Irena (81 rokov) Kolárovo


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naša milovaná mamička, babka a prababka

Žofia Tovaryšová, rod. Orvosová

nás vo veku 90 rokov navždy opustila. Posledná rozlúčka bude 21. septembra 2018 o 11:00 hod. v rímskokatolíckom cintoríne v Komárne.


Mély fájdalommal értesítjük, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama

Csalava Margit, szül. Mitaš

81. éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. szeptember 18-án, 15.00 órakor lesz a komáromi római katolikus temetőben.