Smútočné oznámenia • Spomienky


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

VONTSZEMŰ József (67 rokov) Komárno – IZSÁK Mária (64 rokov) Iža – GŐGH Valéria (72 rokov) Kolárovo – Ing. Ladislav LICHTEMBERG (68 rokov) Komárno – Peter MAJER (63 rokov) Komárno – Lacková MÁRIA (84 rokov) Komárno – KOVÁCSOVÁ Judita (94 rokov) Komárno – SZÚCSOVÁ Alžbeta (60 rokov) Komárno – Juraj HANKÓ (73 rokov) Komárno – Helena SZUHOVÁ (66 rokov) Chotín