Smútočné oznámenia • Spomienky


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

KABÓK Anna (63 rokov) Vrbová nad Váhom – MEZEI Zoltán (54 rokov) Komárno – BATHÓOVÁ Helena (82 rokov) Komárno