Smútočné oznámenia • Spomienky


Mély fájdalommal értesítjük, hogy a szeretett lány, édesanya, nagymama, testvér és élettárs

Mészáros Alena, szül. Rigó

54 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2017. október 20-án, 12.30 órakor lesz a komáromi római katolikus temetőben.


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Alžbeta VALEKOVÁ (74 rokov) Marcelová – Jaroslav LEHOCZKÝ (49 rokov) Kava – GÁL Štefan (85 rokov) Zlatná na Ostrove – KINCER Vojtech (77 rokov) Patince – MADARÁSZ Ilona (73 rokov) Kava – ÉDES Dezső (71 rokov) Modrany – TOMA Jozef (69 rokov) Čalovec – CSIBA Alexander (89 rokov) Komárno – BAŇÁK Mikuláš (64 rokov) Kolárovo – HORVÁTHOVÁ Zuzana (61 rokov) Trávnik – Judita KOČOVÁ (94 rokov) Komárno – KUBICZA János (97 rokov) Komárno – MIKLÓS Gabriel (83 rokov) Komárno