Smútočné oznámenia • Spomienky


Tisztelettel értesítjük, hogy a szeretett

özv. Bakács Béláné, szül. Ribáry Erszébet

életének 94. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. február 26-án, 12.30 órakor lesz a komáromi római-katolikus temetőben.


 

V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Mária VENESZOVÁ (85 rokov) Komárno – CSEREPES Irma (93 rokov) Komárno – TÁRNOK András (70 rokov) Búč – VERMES Margit (80 rokov) Bodza Lúky – KUCZMANOVÁ Anna (78 rokov) Komárno – HUSZÁRIKOVÁ Irma (76 rokov) Komárno – PANYI Vojtech (49 rokov) Zlatná na Ostrove – POLLÁKOVÁ Helena (84 rokov) Komárno – MAKOVICZKY Ján (41 rokov) Vrbová nad Váhom – SZABÓ Ervin (52 rokov) Radvaň nad Dunajom