HUDOBNÁ SÚŤAŽ

Súťaž

Výhercom HUDOBNEJ SÚŤAŽE sa stáva: Andrea SLAVIKOVÁ! Blahoželáme! Vstupenku je potrebné si prevziať osobne v redakcii Gratisu, a to 17.10.2014 (piatok) najneskôr do 15:00 hod.