Svadobné oznámenia • Házasságot kötöttünkSľúbili si vernosť

Nikolett Hrabovská (Dunajská Streda) a Martin Nagy (Dunajská Streda) *** Mgr. Lucia Vrtíková (Komárno) a Mgr. Marek Mutňan (Michalová)