Inzeráty


Detail inzerátu

Fotografia k inzerátu

Do zariadenia sociálnych služieb PROSOCIA v Hurbanove, prijímame nových klientov. Zariadenie PROSOCIA funguje od 08:00 do 16:00 (pondelok - piatok). Vek klientov od 18 rokov. Typ ochorenia - napr. mentálny postih, mozgová obrna, demencia, skleróza multiplex, schizofrénia. Dopravu klientov do a zo zariadenia zabezpečíme našim sociálnym taxíkom. Podmienkou je rozhodnutie o odkázanosti z VÚC (pomôžeme vybaviť). V prípade záujmu a informácií, nás prosím kontaktujte na 0911 609 836. Sledujte nás aj na FB https://www.facebook.com/SpecializovaneZariadenieProsocia