Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

NÉMETH Magdolna (79 rokov) Komárno – BARTAL Juliana (88 rokov) Komárno – KOVÁČ Štefan (61 rokov) Komárno – VERBÓ Pavla (89 rokov) Zlatná na Ostrove – MUDr. RISZDORFER Gejza (67 rokov) Komárno – CSONKA Zdenka (72 rokov) Komárno – SOCHA Milan (69 rokov) Komárno – Ing. ADAMEK Jozef (66 rokov) Komárno – SZÓRÁD Anna (92 rokov) Komárno – RIGÓ Rudolf (63 rokov) Čalovec


Sľúbili si vernosť:

Tatiana Veszprémiová (Nová Stráž) a Tibor Krátky – Veronika Szabóová (Komárno) a Jozef Vörös (Komárno)