Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

NÉMETH István (65 rokov) Komárno – HARMANOVSKY Erzsébet (84 rokov) Nová Stráž – Ing. František DOSÚDIL (77 rokov) Komárno – BELOVECOVÁ Helena (60 rokov) Zlatná na Ostrove – VINCZE Ignác (88 rokov) Komárno – Milan MAJERČÍK (66 rokov) Komárno – KOLAROVSKÝ Ján (77 rokov) Komárno – CSIVRE Erszébet (91 rokov) Komárno – Juraj KÖLES (76 rokov) Komárno – Peter HUSÁR (42 rokov) Iža – ADAMČÍKOVÁ Júlia (77 rokov) Komárno – BENKO Ondrej (88 rokov) Komárno – NYITRAI Daniel (75 rokov) Komárno – SILVESTER Pastorek (62 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Kristína Hodeková (Komárno) a Peter Jaszlovsky (Marcelová)