Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

FEKETEOVÁ Helena (80 rokov) Kava – HRABOVSKÁ Marta (60 rokov) Komárno – BIRCSÁK István (84 rokov) Iža – BALOGH Ilona (81 rokov) Komárno – VÖRÖS Ernő (90 rokov) Chotín – DUDÁŠ František (96 rokov) Iža – Zsuzsa FARKASOVÁ (57 rokov) Čičov – Ladislav Munka (59 rokov) Komárno – Juliana EMBEROVÁ (79 rokov) Komárno – HEGEDŰSOVÁ Viola (73 rokov) Komárno – id SZOLIK András (76 rokov) Kameničná – ONDRUŠEK Alojz (68 rokov) Komárno – SZAKÁL Imre (69 rokov) Komárno – Žaneta MEZEYOVÁ (45 rokov) Komárno – ROSZICSKA János (88 rokov) Marcelová – VARGA Júlia szül. Szabó (89 rokov) Komárno – Martin BÓDIS (72 rokov) Dulovce – ŠULEKOVÁ Zuzana (54 rokov) Komárno – KOVÁCS Ilova szül. László (89 rokov) Komárno <br />


Sľúbili si vernosť:

Alžbeta Gubanová (Komárno) a Radoslav Fudala (Raslavice)