Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Žófia FEHÁRVARYOVÁ (69 rokov) Komárno – ÓDOR Magdaléna (88 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Anita Halászová (Komárno) a Jozef Illés (Komárno) *** Katalin Mészáros (Komárno) a Elemér Litomericzky (Komárno) *** Szilvia Veszelovszká (Komárno) a Attila Halász (Komárno)