Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

Pavla KUBÍKOVÁ (72 rokov) Komárno – Mária POČAIOVÁ (78 rokov) Komárno – Kasášová Alžbeta (79 rokov) Komárno – Fehér LÁSZLÓ Kaponya (78 rokov) Komárno – HAŠKA Vlastimil (93 rokov) Komárno – Ferdinand BEKE (71 rokov) Komárno – BARTOVÁ Žofia (89 rokov) Iža – SPÁNYIK Anna (82 rokov) Kameničná – TRÁVNÍČEK Pavol (91 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť:

Vernonika Vargová (Komárno) a Radim Mrkva (Komárno)