Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

BERECZOVÁ Mária (85 rokov) Komárno – Peter HANULIAK (45 rokov) Komárno – KOZMOVÁ Magdaléna (79 rokov) Komárno – Margita PÁKOZDIOVÁ (63 rokov) Iža – Ružená ÓDOROVÁ (87 rokov) – Árpád BERECZ (79 rokov) Komárno – Margita PÁPAIOVÁ (72 rokov) Komárno – István VÁJKAY (71 rokov) Iža – KŰRTHY Dávid (72 rokov) Komárno – KOVÁČ Juraj (88 rokov) Komárno – NÉVERIOVÁ Etela (89 rokov) Hadovce – Rozália VITEKOVÁ (91 rokov) Komárno – SANTUSOVÁ Rozália (81 rokov) Komárno – CVINGER Edit (65 rokov) Kravany nad Dunajom


Sľúbili si vernosť:

Monika Ištenešová (Komárno) a Zoltán Kováč (Komárno) *** Kristína Ortutová (Komárno) a Peter Výboch (Komárno)