Spoločenská kronika


V uplynulých dňoch nás navždy opustili:

CSEPI Ľudovít (71 rokov) Hadovce – VRÁBEL Vladislav (61 rokov) Komárno – DINUŠOVÁ Štefánia (83 rokov) Komárno – Jozef VRABEC (92 rokov) Komárno – BÖDÖK Terézia (83 rokov) Čičov – Mária HATOSOVÁ (88 rokov) Komárno – Eduard KULINA (69 rokov) Komárno – MADARÁSZ István-Béla (84 rokov) Kava – HANZELOVÁ Mária (82 rokov) Komárno – Ing. VRABEC Dominik (75 rokov) Komárno – SZABÓ Csaba (71 rokov) Komárno


Sľúbili si vernosť: